<wstecz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż: administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o. w siedzibą w Złotkowie (62-002) ul. Obornicka 1. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e -mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto, informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez GIG w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie

 2. GIG będzie przetwarzała Pana/Pani dane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 3. GIG będzie przetwarzał Pana/Pani dane w celu wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej procesu rekrutacji prowadzonej przez GIG, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (w szczególności np. dane o niepełnosprawności) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, w którym Pan/Pani uczestniczy a następnie przechowywane przez okres do 6 miesięcy od jego zakończenia w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu GIG jakim jest obrona przed ewentualnym roszczeniami w związku z jego przeprowadzeniem.

 6. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat.

 7. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych w celu wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej procesu rekrutacji prowadzonej przez GIG, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 5 lat.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, które może Pan/Pani zrealizować na przykład poprzez przesłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 10. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne, a za odmowę ich podania nie spotkają Panią/Pana jakiekolwiek konsekwencje w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

 12. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zaangażowane w realizację procesu rekrutacji, jak również dostawcy systemów i usług IT, księgowych, kancelarie prawne i inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o współpracy, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne w celu realizacji celów, o których mowa niniejszej klauzuli.

 13. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

<wstecz