< WSTECZ

UWAGA / WARNING / ACHTUNG!

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYM DZIAŁANIEM!

PL:

Informujemy Państwa, iż nieznana osoba wykorzystując dane identyfikacyjne spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. (właściwy adres strony: www.maszynybudowlane.pl) oraz logo spółki przesyła sfałszowane oferty sprzedaży maszyn budowlanych, najprawdopodobniej w celu wyłudzenia pieniędzy tytułem zaliczki. Oferty wysyłane są z adresu info@maszynysbudowlane.pl. Jest to próba wyłudzenia, dlatego też ostrzegamy przed nieuczciwym działaniem. Zarząd spółki złożył na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Poniżej zdjęcie stopki ze sfałszowanej korespondencji:

ENG:

We would like to inform You that an unknown person using the identification data of GRAUSCH and GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. (the proper website address: www.maszynybudowlane.pl) and the company logo send fake offers for the sale of construction machinery, most likely for the purpose of extorting money as advance payment. Offers are sent from the address info@maszynysbudowlane.pl. This is an attempt to extort, which is why we warn against unfair action. The Management of the Company filed a police complaint about the crime. Below is a picture of the footer of faked correspondence:

< WSTECZ