PILEBREAKER

  • Filtruj

PB

WAGA KOPARKIod 10 t do 35 t
WAGA NARZĘDZIAod 0,8 t do 3,9 t
LICZBA MŁOTKÓWod 4 do 9